GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE

"Jellemeznem kellene Bánkit, a tudóst, a zseniális gépkonstruktőrt, a kitűnő tanárt, a kiváló szakírót, a mintaszerű kollégát és last not last: a nemes lelkű embert, az őszinteségnek és igazságosságnak ezt a melegszívű apostolát, akit követendő példaként állíthatunk arra a piedesztálra, amelyen csak az ország legjobbjainak van helye." Schimanek Emil
A GTE Országos Elnöksége az Egyesület nagydíjai közül a Bánki Donát Díjat adományozta
A GTE Országos Elnöksége az Egyesület - Szabó Bendegúz Díj
A GTE Országos Elnöksége az Egyesület - Irodalmi Díj
A GTE Országos Elnöksége az Egyesület - Egyesületi Arany

Bakó Ignác

Okleveles Gépgyártástechnológiai fogácsoló,gyártástechnológus üzemmérnök. 1957-1989-ig a Békéscsabai Fogácsoló és Szerszámgyár Igazgatója.

Mint ipari létesítmény ez volt az első megyei jelentősebb gépipari vállalat. 1959-ben itt alakult meg először a GTE mint üzemi csoport és bővül ki 43 fős megyei szervezetté. Bakó Ignác mint igazgató, mindenben támogatta a szervezet megalakulását, és segítette Hámori János szervező munkáját. Majd 1964-1972-ig a megyei elnök ként tevékeny szerepet vállalt a szervezet fejlődésében. A tanfolyamok és nagy rendezvények megrendezésében. Áldozatos munkáját egyesületünk vezetősége 1966-ban Bánki Donát díjjal,1983 és1994-ben Egyesületi Éremmel jutalmazta.

Hámori János 1923-1978

A békéscsabai Forgácsoló és Szerszám Gyár Terv és Munkaügyi Osztály vezetője.

A békéscsabai Forgácsoló és Szerszám Gyár Terv és Munkaügyi Osztály vezetője. A nevéhez fűződik a Gépipari Tudományos Egyesület városi és megyei szervezetének 1959-évi megalakítása. Mint a megyei szervezet első titkára 1959-1978 február 2-án bekövetkezett haláláig. Fáradhatatlanúl dolgozott a város ,a megye és az egyesület érdekében, motorja volt egyesületünknek. Nevéhez fűződik sok meg valósult esemény: - A Műszaki Fejlesztési Hónap évenkénti megszervezése. - A Bánki Donát főiskola kihelyezett Gépipari Felsőfokú Szaktechnikumának megszervezése és menedzselése 1959-ben. - A 19. számú Általános Gépipari Technikum esti tagozatának beindítása 1963-ban. - A II. Országos Targoncaüzemeltető ankét és kiállítás 1972-ben. - Az I. Tiszátúli Üzemfenntartási és Karbantartási Konferencia 1973-ban. - A Mezőgépek gazdaságos üzemeltetése,karbantartása és felújítása szeminárium - A Miskolci Műszaki Napok Békéscsabán 1977-ben. Ezen kívül közreműködött nagyon sok Országos rendezvénybékés megyei rendezésében. Még a halálos ágyán is azon fáradozott , hogy hogyan hozza össze a II. Tiszántúli Üzemfenntartási és Karbantartási Konferencia szervező bizottságát. Munkásságát a Gépipari Tudományos Egyesület 1968-ban Bánki Donát díjjal, 1974 és 1975-ben Egyesületi Éremmel ismerte el. A megemlékezés nem volna teljes, ha nem emlékeznénk meg a sport terén végzett eredményes munkájáról. Kora ifjúságától kezdve aktív sportoló volt. Később mint kézilabda edző a Békéscsabai Pamutszövő Női nagypályás csapatával az OB. I-es bajnokság ezüst érmesei lettek. Három játékosa Ancsin Dóra, Laurinyecz Katalin, Hámori Ilona tagja volt az 1949 őszi Budapesten megrendezett I. Női nagypályás kézilabda világbajnokság győztes magyar csapatának. Később mint játékvezető és Sport újságíró tevékenykedett. A helyi sajtó és a Népsport lelkes tudósítója volt. Emlékét és küzdeni akarását nem felejtjük el.


Sióréti Csaba

Okleveles gépészmérnök és hegesztő szakmérnök. Nyugdíjazásáig a gyulai Vízgépészeti Vállalat műszaki osztályvezetője volt. A Gépipari Tudományos Egyesületnek 1962 óta tagja, kezdettől fogva aktívan kapcsolódott be a megyei szervezet életébe.

A hegesztő szakosztály vezetésében jelentős szerepe volt a megyei és a tiszántúli hegesztő versenyek szervezésében és lebonyolításában. Az Ő közreműködésével jött létre a békéscsabai Minősített Hegesztő képző és vizsgabázis, a Szakmunkásképző Iskolában. De neki köszönhető az Országos színképelemző vándorgyűlés, valamint az Országos roncsolásmentes anyagvizsgálati szeminárium megrendezése megyénkben. 1975-től a Békés megyei szervezet tudományos bizottságának titkára, majd 1980-tol a megbízásos munkák koordinátora volt. Ezen tevékenység jelentős árbevételt biztosított egyesületünknek. Az 1980-as tisztújítás alkalmával beválasztották a megyei szervezet vezetőségébe. Napjainkban az országos vezetőség tagja, a Délmagyarországi Tudományos Szervezetek összekötője. De Ő a gyulai csoport, valamint a megyei szervezet elnyűhetetlen motorja. Az eddigi élete során kifejtett szakmai munkásságát és az Egyesület iránti elkötelezettségét 1989-ben Bánki Donát díjjal, 2016-ban Egyesületi Éremmel ismerték el.

Zsilinszki András

A Polgári Iskola elvégzése után Géplakatos szakmát tanultam. Munka mellett 1955-ben Gépipari Technikumot végeztem, 1970-ben gépgyártástechnológusi üzemmérnöki diplomát szereztem.

Az 1960-as években a Gabona iparban mint energetikus dolgoztam, majd a Békéscsabai Konzerv gyárban mint fejlesztési mérnök tevékenykedtem. 1967-től Békés Megye irányító testületének tagja ként a megyei iparpolitikával foglalkoztam. 1976-tól pedig városfejlesztéssel foglalkoztam. A Gépipari Tudományos Egyesületben 1966-tól mint elnökségi tag, majd 1976-1997-ig mint elnök tevékenykedtem. Feladatomnak tartottam a Központi és a Megyei szervezet közti harmónia biztosítását, valamint a rendezvények akadálymentes lebonyolítását. Tevékenykedésemet Egyesületünk 1985-ben Egyesületi Éremmel, 1994-ben Bánki Donát díjjal ismerte el.

*
Badár Bálint

Gépészmérnök, 1973-ban Gépjavító és Gépgyártó szakmérnöki oklevelet szerzett.

Munkahelyei: Mezőberényi Gépállomás 1957, Gépállomások Igazgatósága 1959. Megyei Gépjavító Vállalat Főmérnöke 1968, Mezőgép Vállalat Műszaki Igazgató- helyettes 1976, A Békés Megyei Gépipari Tudományos Egyesület alapító tagja, 1959-óta a megyei vezetésben változatos és jelentős tisztségeket töltött be. Kezdetben a Gépipari Szakosztály elnöke, majd 10-évig a Mezőgép Vállalat üzemi csoportjának elnöke volt. A megyei szervezetben: elnökségi tag, elnökhelyettes, végrehajtó bizottsági, intézőbizottsági tag, majd az oktatási bizottság elnöke. Nyugdíjba vonulása után még intenzívebben kapcsolódott be az egyesületi munkába. Jelentős volt az a segítség amit a különböző országos nagyrendezvények és a szakmai tanfolyamok szervezése során végzett. Munkáját, 1995-ben Egyesületi Éremmel, 1997-ben Bánki Donát díjjal ismerte el az egyesületünk.

Varga Péter

Középfokú Közgazdász, Géplakatos-Hegesztő , Gépgyártás technológiai forgácsoló, gyártástechnológus üzemmérnök. Munkahelyei: Megyei Tanács Bánya és Építőanyagipari Vállalat: géplakatos majd TMK előadó, Békés megyei Tégla és Cserépipari Vállalat: Újítási előadó, TMK előadó, TMK csoportvezető, Üzemfenntartás vezető, Bélmegyeri jbarázda TSZ: ipari főmérnök, Békéscsabai Sport Csarnok: műszaki igazgató, CYCLO Szövetkezet: elnök, A Gépipari Tudományos Egyesületnek 1965 óta tagja, már belépésekor aktívan bekapcsolódott a Karbantartó Szakosztály munkájába, az I. Tiszamenti Karbantartási Konferencia Kétegyházi lebonyolításába. 1980-tol a szakosztály titkára.

A több szakmai tanfolyam szervezője és előadója volt: 1977. I. Karbantartó Technikusminősítő: Végzett: 24 fő. 1978. Hidraulikus berendezések, elemek. 42 fő. 1979. II. Karbantartó Technikusminősítő: Végzett:36 fő. 1979. Sperry Vickers Hidraulika gyártmány ismertető. 30 fő. 1979. Festó Pneumatika gyártmány ismertető. 40 fő. 1979. Az üzemfenntartási munkák számítógépes irányítása,szervezése,lebonyolítása. 1979. Hidraulikus berendezések karbantartása, javítása: Végzett:41 fő. 160 óra. 1980. Üzemfenntartási munkák szervezése, irányítása. 35 fő. 132 óra. Felsőfokú. 1980. Pneumatikai tanfolyam. Egri Finomszerelvénygyár. 38 fő. 80 óra. 2009-2013-ig a Békés Megyei Gépipari Tudományos Egyesület elnöke. 2014-től a szervezet titkáraként tevékenykedik. Egyesületi munkásságát 1997-ben Egyesületi Éremmel, a karbantartási szakosztályban végzett tevékenységét „Szabó Bendegúz” díj adományozásával ismerték el.

id. Simon Sándor

Szakmai végzettsége: Vésnök, Karbantartási Technikus és Energetikus.

Munkahelyei: A Generál Ipari Szövetkezet TMK előadója, majd a békéscsabai Hajtómű és Felvonó Gyáregység energetikusa. A Gépipari Tudományos Egyesületnek 1972 óta tagja. Nagy tapasztalattal rendelkezik az egyesületi munkában. Több szakmai tanfolyam és konferencia szervezésében aktívan közreműködött. Javaslatára indultak a nemzetközi konferenciák szervezései. Szerkesztője volt az „Egyesületi Élet Békésben” című megyei lap 59 számának, melyben a szervezet tagságát tájékoztatta a megyében folyó társadalmi tevékenységről. Aktív tagja volt a Karbantartási Szakosztálynak, mint szervező titkár segítette az aktuális feladatok megoldását. Munkásságát egyesületünk 1994-ben Egyesületi Éremmel, irodalmi tevékenységét 1998-ban Irodalmi Díjjal, a Karbantartási Szakosztályi tevékenységét 1999-ben „Szabó Bendegúz” díjjal ismerte el.
Volent György

Szakmai múltja: Lakatos tanuló,a Szabadkígyósi Gépállomáson traktoros, a budapesti Járműfelszerelések Gyárában lakatos, a Lánggépgyárban szerszám lakatos, a FORSZ békéscsabai gyárában szerszámlakatos, diszpécser, művezető, GyGO-vezető, üzemvezető, kutató mérnök, gyárvezető, a békéscsabai Lakatos és Gépjavító KTSZ-ben műszaki vezető, a Mezőgép I. sz. gyárában főmérnök, majd MEO vezető. 1966-ban Gépészmérnöki és 1977-ben Gazdasági mérnök oklevelet szerzett, levelező hallgató ként. A Gépipari Tudományos Egyesület alapító tagja, 1979-1999 -ig a megyei szervezet Titkára. Ezen időszak volt a megyei szervezet legaktívabb és a legeredményesebb időszaka, mind a tanfolyamok, mind a nagy rendezvények tekintetében. A megyei taglétszám 630 fő-vel tetőzött. Szervezetünkben végzett tevékenységét Egyesületünk 1985-ben Bánki Donát, 1986 és 1994-ben Egyesületi Éremmel, 1997-ben Aranyéremmel és Szabó Bendegúz díjjal ismerte el.

Bárdos Miklós 1925-1975. okleveles gépészmérnök

1957-től a békéscsabai Forgácsoló és Szerszám Gyár főmérnöke volt. A Békés Megyei Gépipari Tudományos Egyesület alapító tagja és a szervezet első elnöke 1959-1964-ig, majd az elnökség tajaként munkálkodott. Mint, Békéscsaba legnagyobb ipari üzemének főmérnöke sokat fáradozott a különféle szakmai tanfolyamok szervezése, a tagság és a megye szakembereinek szakmai továbbképzése érdekében. Az Ő kezdeményezésére létesűlt1967-ben a békéscsabai 19.számú Általános Gépipari Technikum esti tagozata, melynek 1974-ig Igazgatója és előadó tanára is volt. Irányítása alatt az 1961-1974 évben 500 szakember szerzett Általános Gépésztechnikusi oklevelet. Tevékeny szerepe volt a budapesti Bánki Donát Főiskola kihelyezett békéscsabai Gépipari Felsőfokú Szaktechnikumának beindításában is,melynek tanfolyam vezetője volt. Az iskola 1962-ben végzett 21 halgatója Felsőfokú Ipari Forgácsoló szaktechnikusi képesítést szerzett. Az egyesületben, valamint a megyei szervezetben végzett munkája el ismeréséül 1968-ban GTE Egyesületi Érem kitüntetésben részesült. 1975-ben bekövetkezett haláláig aktív szereplője volt egyesületünknek.

Erős Károly

Okleveles Mezőgazdasági Gépészmérnök. Mérnöki pályfutását 1972-ben gyakornokként kezdte, majd 1973-1975ig a Labor Műszeripari Művek Esztergomi gyárában gyártásfejlesztő. Ezt követően az Orosházi Mezőgép Vállalat-nál helyezkedett el gyártásfejlesztőként. A Gépipari Tudományos Egyesület tagja 1974 óta. Kezdettől fogva az orosházi csoport fő hajtóereje volt, több tanfolyam és tanulmányút szervezője. 1980-tol az orosházi csoport vezetőségi tagja, 1985-töl titkára, majd 1990-től elnöke és a megyei szervezet Intéző Bizottságának tagja volt Ebben a minőségében aktívan segítette a megyei vezetés munkáját. Szervezője volt az Orosházi Műszaki Napoknak és ezen rendezvényeken a korszerű technológiák ismertetésében nagy szerepet vállalt. Mint a Fejlesztési Osztály vezetőjének nagy szerepe volt, hogy új technológiák kerültek Békés megyébe. Jelenleg is az országos vezetőség tagja Munkásságát 1993-ban Egyesületi Éremmel, 2001-ben Bánki Donát díjjal ismerték el.

Kovács János

Végzettsége Tűzoltó szakmérnök. A Tűzoltóságnál mint megyei Parancsnok dolgozott, ebben a minőségében ezredesi rendfokozatig vitte. Hosszú éveken keresztül az ország egyik legismertebb tudású megyei tűzoltóparancsnoka volt. 1977 óta tagja a Tudományos Egyesületnek és immár több mint negyed százada olthatatlan szenvedéllyel dolgozott egyesületünkért. Fáradhatatlan munkatárs 10 hazai és nemzetközi Tűzvédelmi rendezvény szervezője és előkészítője volt. Nagy hozzáértéssel és parancsnoki rutinnal irányította elnökként a Békés Megyei szervezet Tűzoltó Szakosztályát. 1997-2001-ig a Békés Megyei Gépipari Tudományos Egyesület elnöki tisztét látta el, rendkívüli szakmai érzékkel. Jánost környezetében mindenki tiszteli, becsüli, kiemelkedő szakmai és egyesületi tevékenységének méltó elismerése a 2003-ban adományozott Bánki Donát díj. Ezzel a kitüntetéssel János az egyesület Tábornokai közzé emelkedett.


Kapcsolat

BÉKÉS MEGYEI GTE Szervezete

2020

GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE

Elnök: Dr Simon Sándor
Elnök h: Sióréti Csaba
Titkár: Varga Péter
Titkár helyettes: Faulháber Antal
Székhely: Mester Klub 5600 Békéscsaba Mester utca 14
E-mail: bekesmegyeigepesz@gmail.com
Honlap: http://bekesigepesz.hu
Telefonszám: +36 50 108 7522

Központi Szervezet: Gépipari Tudományos Egyesület Budapest
Elnök: Dr Takács János
Ügyvezető: Dr Bárdos Krisztina
Titkár: Dr Borbás Lajos
Honlap: http://www.gteportal.eu/
BUDAPETI KÖZPONT: 1147 Budapest Czobor utca 68

A kapcsolati információt ide kattintva letöltheti PDF formátumban is.

Felhasználási feltételek & Adatvédelmi tájékoztató & Jogi nyilatkozat
Oldaltérkép
Adatbázis lista
Kapcsolat
GyIK

Hibás adat jelentése

Copyright © GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE és a Gép-Ész Szakmai Kör - 2020 - Adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás: Varga Péter Honlap koordinator: Varga Péter

Baranya Megyei Szervezet

A Baranya megyei Szervezet a Pécsi Szervezet jogutódjaként jött létre 1979-ben, ...

Tovább

Borsod - Abaúj - Zemplén megyei szervezet

A GTE Borsod - Abaúj - Zemplén megyei Szervezet bölcsőjénél 1949. február 19-én 136 gépészmérnök bábáskodott!

Tovább

Hajdú-Bihar Megyei Szervezet

A GTE Hajdú-Bihar Megyei Szervezete jogelődje a GTE Debreceni Szervezete és a GTE Téglási Szervezete.

Tovább

Nógrád Megyei Szervezet

A megalakulás éve: 1966.

Tovább

SOMOGY MEGYEI SZERVEZET

A GTE megyei szervezete a ’80-as években a MEZŐGÉP, VBKM, Csepel Egyedi Gépgyár, TUNGSRAM, KAPOSPLAST szakembereire támaszkodva végezte munkáját.

Tovább

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET

A Gépipari Tudományos Egyesület Nyíregyházi Szervezet 1963-ban alakult és 1985-től Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetként működik.

Tovább
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.  Bővebben